Αιτήσεις έως 21 Νοεμβρίου 2022

Προχωρά η διαδικασία για την 2η φάση της χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες, που επιτάθηκαν από τους παγετούς του 2021 στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Λάρισας.

Σε συνέχεια της 1ης φάσης του σχήματος ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν απώλειες από τους παγετούς που εκδηλώθηκαν την περίοδο 15 Φεβρουαρίου έως 20 Απριλίου 2021 με βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΑ, με την απόφαση που υπογράφτηκε από τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής των σχετικών ενισχύσεων.

Διαβάστε επίσης: ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 29,8 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται ως την 21η Νοεμβρίου 2022.

Η εν λόγω ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.