Ένα ειδικό Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης για χρήση σε περιόδους κρίσης δημιουργεί ο Περιφέρεια Θεσσαλίας με σκοπό την αποκατάσταση των επικοινωνιών σε πληγείσες περιοχές και τον συντονισμό των μονάδων που επιχειρούν.

Ένα πρότυπο, πιλοτικό έργο συνεργασίας με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του,  χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης  Κώστας Αγοραστός την  ψηφιακή  ανασύνταξη και αναβάθμιση  του συστήματος άμεσης κοινωνικής παρέμβασης της  Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 1.499.730 ευρώ και υλοποιείται από την Περιφέρεια  Θεσσαλίας  με συνεργαζόμενους φορείς τους τέσσερις μεγάλους Δήμους  Λαρισαίων, Βόλου, Τρικκαίων και Καρδίτσας.

«Σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη σε μια δύσκολη στιγμή για την κοινωνία, αλλά και να διαχειριστούμε αποτελεσματικά  τις επιπτώσεις κινδύνων  που έρχονται από το μέλλον, λόγω της κλιματικής κρίσης» υπογράμμισε ο  Κώστας Αγοραστός, χαιρετίζοντας την πρώτη συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε  η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο της Περιφέρειας στη Λάρισα.

«Συνεργαζόμαστε με τους τέσσερις μεγάλους Δήμους, όπου συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων και  όπου  ήδη λειτουργούν συστήματα κοινωνικής παρέμβασης και στη συνέχεια το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε μικρότερους Δήμους.

Πρόκειται για ένα έργο -πιλότο σε όλη την Ελλάδα  που οδηγεί στον  ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ενοποίηση του συστήματος άμεσης κοινωνικής παρέμβασης στη Θεσσαλία.

Ένα δύσκολο εγχείρημα, για το οποίο εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε με  ταχύτητα, διαφάνεια, σοβαρότητα και  υπευθυνότητα.

Προχωράμε στον  ολιστικό ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος κοινωνικής φροντίδας, μέριμνας, και κοινωνικής προστασίας και υποστήριξης των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Επιπλέον προμηθευόμαστε Ειδικό Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας την  απρόσκοπτη επικοινωνία και τον  καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών  που εμπλέκονται στη διαχείριση και  αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης».

Το έργο

Το έργο Ανασύνταξη και Αναβάθμιση του συστήματος Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας περιλαμβάνει:

Πλατφόρμα Κοινωνικής και Πολιτικής Προστασίας με :

-υποσύστημα κοινής διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποστήριξη της διαχείρισης και λειτουργίας των κοινωνικών δομών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

-υποσύστημα διαχείρισης και διάθεσης πόρων, μέσων και εθελοντικών συνεισφορών (ανθρώπινων και υλικών)

-«έξυπνη εφαρμογή» εξυπηρέτησης και υποστήριξης ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ειδικό Κινητό Κέντρο Επικοινωνιών για χρήση αποκλειστικά σε περιόδους κρίσης. Αφορά στην  προμήθεια και την εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειών ώστε να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία ειδικό Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης για χρήση αποκλειστικά σε περιόδους κρίσης και με στόχο:

-την αποκατάσταση των επικοινωνιών σε πληγείσες περιοχές και τον συντονισμό των μονάδων που επιχειρούν

-την αξιοποίηση της λειτουργικότητας της ψηφιακής πλατφόρμας κοινωνικής και πολιτικής στο πεδίο και σε συνθήκες κρίσης.