Δέντρα ξερά απομάκρυναν εθελοντές από την Ρεματιά Πεντέλης – Χαλανδρίου κατόπιν πρωτοβουλίας του Συνδέσμου για την προστασία και την Ανάπτυξη της Πεντέλης που δεν είχαν απομακρυνθεί τόσο καιρό.

Ομάδα εθελοντών και εργαζομένων του Συνδέσμου για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) με επικεφαλής τον Πρόεδρο του ΣΠΑΠ, Αντιδήμαρχο Πεντέλης, Αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ Βλάσση Σιώμο και ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό, καθάρισε και απομάκρυνε ξερά δέντρα από τη Ρεματιά Πεντέλης – Χαλανδρίου.

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Αντιδήμαρχος Πεντέλης, Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ, Βλάσσης Σιώμος δήλωσε:

«Ο Σύνδεσμός μας με ομάδα εθελοντών και εργαζομένων την εβδομάδα που πέρασε καθάρισε και απομάκρυνε ξερά δέντρα από τη Ρεματιά Πεντέλης – Χαλανδρίου.

Χρησιμοποιούμε όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις μας και επιστρατεύουμε κάθε διαθέσιμο μηχάνημα και μέσο με στόχο να συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο στον καλύτερο καθαρισμό αλλά και στην αναβάθμιση του πρασίνου των Δήμων – Μελών του ΣΠΑΠ».

Μια πρωτοβουλία σημαντική που συνάμα όμως καταδεικνύει την σοβαρότητα της κατάστασης σε πολλά σημεία εντός αστικού ιστού που συναντώνται ξερά δέντρα. Και ενώ το καλοκαίρι βαίνει προς ολοκλήρωση, διαπιστώνουμε πως ούτε φέτος κατέστη δυνατό να καθαριστούν από τα ξερά δέντρα και χόρτα πολλά μέρη της χώρας στην ώρα τους, αποτελώντας εν δυνάμει πιθανές εστίες πυρκαγιών.

Κάτι πρέπει να αλλάξει ως φαίνεται και λίαν συντόμως ώστε τουλάχιστον όσα είναι ορατά με γυμνό μάτι να καθαρίζονται πριν την έλευση του θερμού καιρού και όχι προς το τέλος του. Διαφορετικά κάθε χρόνο θα ζούμε με τις φωτιές που σε πολλά σημεία θα μπορούσαν να αποφευχθούν.